Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KPP Żywiec, strony zainteresowane mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować pod wskazany adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejInformacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można uzyskać w Sekretariacie Komendanta tel. 33 860 42 12.

Metryczka

Data publikacji 28.01.2009
Data modyfikacji 25.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupełnij imię i nazwisko redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupełnij imię i nazwisko redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry