Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan kontroli Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na rok 2013

lp

Tematyka kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Rodzaj kontroli

Powód przeprowadzenia kontroli

Przewidywany termin kontroli

1

Sposób realizacji działań prowadzonych w ramach kontroli drogowej-Piesi przez policjantów podległych komisariatów Policji

 

Komisariat Policji w: Rajczy,

Jeleśni, Gilowicach,

Węgierskiej-Górce,

Łodygowicach.

 

Kontrola               w trybie zwykłym

 

Potrzeba realizacji tej kontroli wynika                     z faktu, iż zagadnienie to stanowi jeden                  z mierników ocennych pracy jednostki   do którego realizacji oprócz policjantów ruchu drogowego mają być zaangażowani również policjanci prewencji. Uzyskiwane przez KP rezultaty są jednak dalekie od oczekiwań

 

 

 

Pierwsze półrocze 2013 roku

2

 

Realizacja czynności na miejscu zdarzenia. Zabezpieczenie śladów, dowodów i ustalenia świadków

 

 

 

Komisariat Policji w: Rajczy,

Jeleśni, Gilowicach,

Węgierskiej-Górce,

Łodygowicach

Kontrola                 w trybie zwykłym

 

Potrzeba dokonania kontroli tego zagadnienia uzasadniona jest znaczną liczbą skarg obywateli na bezczynność policjantów                     i  nieprawidłowy sposób wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych na miejscu zdarzenia

 

 

 

III kwartał 2013 roku

3

 

Dopuszczalności stosowania postępowania mandatowego                                            po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w niezbędnym zakresie,  w trybie art. 97 kpow

 

 

 

 

 

Komisariat Policji w: Gilowicach,

Łodygowicach

 

Kontrola                  w trybie zwykłym

 

Postępowania kończone przez podległe komisariatu w trybie mandatowym nie                   są przekazywane do KPP w Żywcu celem weryfikacji poprawności stosowania tego trybu. Zasadne jest przeprowadzenie kontroli tego zagadnienia celem sprawdzenia                     czypolicjanci nakładając mandaty karne zachowują terminy, w których dopuszczalne jest stosowanie postępowania mandatowego, czy tryb mandatowy                był prawnie dopuszczalny

 

 

 

Drugie półrocze 2013 roku

  • Plan kontroli KPP Żywiec na 2012 rok
    Plan kontroli KPP Żywiec na 2012 rok

Metryczka

Data publikacji 08.03.2013
Data modyfikacji 08.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Łapczyński
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Błachut ZTI
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Błachut
do góry