Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komenda Powiatowa jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji wŻywcu, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu żywieckiego.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 

BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 28.01.2009
Data modyfikacji 25.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Mirocha
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Dymała Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry